Remedial Teaching Hoogeveen

Praktijk voor remedial teaching Hoogeveen

Wat is remedial teaching?

Remedial teaching betekent dat er professionele didactische hulp wordt gegeven, wanneer het leerproces van een kind niet volgens verwachting verloopt. Remedial teaching richt zich vaak op kinderen die problemen hebben op het gebied van lezen, rekenen, spelling en begrijpend lezen. Leerproblemen hebben vaak ook gevolgen, bijvoorbeeld voor het gedrag of voor het zelfbeeld van het kind. Door onder andere het creƫren van succeservaringen speelt de remedial teacher hierop in.

Wanneer u merkt dat het leerproces van uw kind niet volgens verwachting verloopt, kunt u een beroep doen op Remedial Teaching Hoogeveen. Wij begeleiden kinderen met:

  • Leesproblemen
  • Rekenproblemen
  • Spellingproblemen

Naast het begeleiden van kinderen met leerproblemen, begeleiden/coachen wij ook kinderen die:

  • Faalangstig zijn
  • Hulp nodig hebben bij het omgaan met andere kinderen (trainen van sociale vaardigheden)
  • Het lastig vinden om te plannen en zich houden aan de planning
Lachend Meisje

Last but not least zijn wij gespecialiseerd in het begeleiden van hoogbegaafde kinderen. Het leren op school en omgaan met leeftijdsgenootjes is niet vanzelfsprekend voor deze kinderen. Er kunnen problemen ontstaan doordat er verschillen zijn met groepsgenoten: verschillen in kennis, interesses, omgaan met afspraken. Tijdens de begeleiding krijgen zij allerlei handreikingen aangeboden met betrekking tot omgaan met negatief denken, contact maken, emoties herkennen en benoemen enzovoort. Daarnaast krijgen zij zicht op de verschillen tussen henzelf en andere kinderen, leren ze weer zichzelf te laten zien, moeten ze "presteren" op eigen niveau, leren ze omgaan met falen en bouwen ze door de begeleiding weer een positiever zelfbeeld op.

Ook kinderen in het voortgezet onderwijs of volwassenen met problemen op het gebied van lezen en/of rekenen kunnen bij Remedial Teaching Hoogeveen terecht.

De begeleiding die u van ons kunt verwachten is individueel, op maat gesneden en afgestemd op de behoefte van uw kind. Na een kennismakingsgesprek waarin verwachtingen en doelen uitgesproken worden, wordt het vervolgtraject opgesteld en starten we met de begeleiding.

Bij voorkeur vinden de sessies plaats op de school van uw kind. Uw kind hoeft dan niet te reizen en is maar een korte tijd uit de groep. Mocht dit niet in overleg met de school van uw kind mogelijk zijn, is er de mogelijkheid om in onze praktijk in Hoogeveen uw kind te ontvangen of bij u thuis.

Neem voor meer informatie of een kennismakingsgesprek contact met ons op middels het mailformulier of 0636463065.

Delia Schouten
Master in Special Educational Needs (taal-, lees- en dyslexiespecialist)
Gecertificeerd dyslexiebehandelaar
Begaafdheidsspecialist
Senior Begaafdheidsspecialist
Sociale Vaardigheidstrainer (SWW)