Coaching

Naast het begeleiden van kinderen met leerproblemen, begeleiden/coachen wij ook kinderen die:

  • Hoogbegaafd zijn
  • Faalangstig zijn
  • Onzeker zijn en weinig zelfvertrouwen hebben
  • Hulp nodig hebben bij het omgaan met andere kinderen 
  • Het moeilijk vinden voor zichzelf op te komen

Hoogbegaafd zijn

Regelmatig is het zo dat hoogbegaafde kinderen moeite hebben met de huidige complexiteit binnen onze samenleving en hoe ze hiermee om kunnen gaan/zich staande kunnen houden. Regelmatig bemerken we bij het hoogbegaafde kind dat het op een andere wijze beredeneerd, handelt en denkt dan hun leeftijdsgenootjes. Dit kan het hoogbegaafde kind in een sociaal isolement plaatsen waardoor ze zich ongelukkig gaan voelen. Daarnaast is het vaak zo dat hoogbegaafden perfectionistisch kunnen zijn. Door hun hoge verwachtingen kan faalangst relatief snel ontstaan. Als gevolg hiervan kan het kind vluchtgedrag gaan vertonen. Regelmatig hoor je dan bijvoorbeeld dat het: te saai, te moeilijk of te makkelijk is.
Tijdens de begeleidingen krijgen zij allerlei handreikingen aangeboden met betrekking tot het ontdekken van zichzelf (wat is hoogbegaafd en wat doet het met mij?), omgaan met hun perfectionisme, omgaan met negatief denken, contact maken en onderhouden met anderen, emoties herkennen, prikkelverwerking enzovoort. Daarnaast krijgen zij zicht op de verschillen tussen henzelf en anderen. Tevens leren ze zichzelf te laten zien, leren ze "presteren" op hun eigen niveau, leren ze omgaan met falen en bouwen ze door de begeleiding weer een positiever zelfbeeld op. Gelukkig heeft het hoogbegaafd zijn ook echt een aantal voordelen. Hoogbegaafde kinderen/volwassenen zijn tot veel dingen in staat. Om ze te prikkelen in hun denken en "zijn" bieden wij schaken, dammen, Engels, filosoferen, pluswerk en dergelijke aan. Het is daarbij van belang dat zij de cognitieve vakken op hun eigen niveau aangeboden krijgen. In overleg met de leerkracht kunnen wij een passend aanbod bieden.