Remedial Teaching Hoogeveen

Kwaliteitscertificaat Zelfstandig Jeugdhulpverlener KLIK

Op 12 december 2018 heeft Delia Schouten als eerste het kwaliteitscertificaat Zelfstandige Jeugdhulpverlener uitgereikt gekregen.

Het kwaliteitssysteem is ontwikkeld in opdracht van de vereniging KLIK door Kees Schiphouwer. De missie van KLIK is om op flexibele wijze maatwerk in de transitie van de jeugdzorg te leveren en te zorgen voor continue kwaliteitsbewaking en ontwikkeling van nieuwe zorgproducten die nodig zijn om aan te sluiten bij de zorgvragen. Hiermee wordt op provinciaal en lokaal niveau in gezamenlijkheid zorg gedragen voor de continuïteit van verantwoorde jeugdzorg.

>> Bezoek KLIK Drenthe

KLIK

Delia Schouten

Mijn naam is Delia Schouten. Door mijn jarenlange onderwijservaring ben ik meerdere malen in aanraking gekomen met kinderen met leer-, gedrags- en werkhoudingsproblemen. In deze tijd van Passend Onderwijs is het onderwijs voor onder andere deze kinderen niet makkelijk. Er wordt veel van onze kinderen verwacht. Daarentegen wordt de individuele aandacht, wat elk kind nodig heeft, steeds minder haalbaar. Dit heeft te maken met bijvoorbeeld groepsgroottes, maar ook met de vele problematiek waar kinderen en leerkrachten in het regulier onderwijs mee te maken krijgen. Door het begeleiden/coachen en ondersteunen van kinderen met leer-, gedrags-, werkhouding- en concentratieproblemen hoop ik dat de weg in het onderwijs/maatschappij voor deze kinderen beter begaanbaar wordt.

Door diverse opleidingen/cursussen op o.a. onderwijsgebied heb ik ruime kennis opgedaan in het begeleiden bij leer-, gedrags- en werkhoudingsproblemen. Daarnaast heb ik in verschillende groepen deze kennis in praktijk kunnen brengen en dit omgezet in onmisbare praktijkervaring.

Naast het begeleiden van kinderen geef ik vanaf 2011 met veel plezier les aan hoogbegaafde kinderen (in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar) op de Kwadraat-afdeling CBS de Krullevaar te Hoogeveen.

Van 1998 - 2011 ben ik werkzaam geweest in het regulier onderwijs. Ik heb aan alle groepen in het basisonderwijs lesgegeven, van kleuters tot aan groep 8.

Diploma's:

 • Pedagogische Academie voor Primair onderwijs
 • Master SEN (Special Educational Needs) taalleesspecialist/dyslexie
 • ONL dyslexiebehandelaar
 • Begaafdheidsspecialist
 • Senior Begaafdheidsspecialist
 • Certificaat Sovatrainer
Delia Schouten

Coby van Oosten

Mijn naam is Coby van Oosten. Ik werk ruim 30 jaar met veel plezier in het basisonderwijs als leerkracht, waarvan 10 jaar als Intern Begeleider. Daarnaast heb ik diverse opleidingen gedaan op o.a. het gebied van coaching en psychologie.

Vanuit mijn ruime ervaring met het werken met kinderen heb ik gemerkt dat het belangrijk is om je goed in te leven en goed te luisteren naar wat een kind nodig heeft. Daarna kun je zorg op maat bieden op bijv. leer- en/of gedragsproblemen. Hierdoor wordt het zelfvertrouwen vergroot en zit een kind beter in zijn vel, waardoor het weer beter gaat functioneren.

Ik vind het mooi om te ervaren en te zien dat een kind weer wordt versterkt in zijn/ haar eigen kracht. Dat ik daaraan een bijdrage mag leveren, met als doel …..dat het kind weer op eigen kracht verder kan!

Mijn motto is: alles wat je aandacht geeft GROEIT!

Opleidingen:

 • PABO
 • Interne begeleider
 • Begeleiding- en coaching vaardigheden
 • Training aanpak kindermishandeling
 • Psychologie: Gesprekstraining en levensloop, communicatie, observeren en inleiding in de psychologie
 • Coachen Open Universiteit
 • Momenteel bezig met ontwikkelingspsychologie bij de Open Universiteit
Coby van Oosten

Gerard Numan

"Oefenen vanuit beweging en mét plezier".

Mijn naam is Gerard Numan en ik ben sinds 1996 werkzaam in de Jeugdhulpverlening.

Ik haal nog dagelijks veel plezier en energie uit direct contact met kinderen, hun ouders en leerkrachten. Mijn hoofddoel hierbij is het versterken of aanleren van vaardigheden bij een kind door deze individueel, in een klas of binnen het gezin te oefenen. Deze manier van werken is mijns inziens nodig voor een snellere en meer blijvende gedragsverandering op het gebied van sociale of emotionele vaardigheden.

Kinderen in de basisschoolleeftijd en begin Voortgezet Onderwijs bevinden zich in een afhankelijkheidspositie ten opzichte van volwassenen. Deze zelfde volwassenen zijn daardoor, door middel van voorbeeldgedrag en het aanbieden of ondersteunen van gewenst gedrag, een belangrijke factor in gedragsverandering bij het kind. Hier ligt dus een grote rol voor de belangrijke volwassenen zoals ouders en leerkrachten. In het contact met kinderen werk ik vanuit onvoorwaardelijke aandacht en zoveel mogelijk vanuit beweging. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het spelen van rollenspellen of doen van weerbaarheidsoefeningen. Dit kan zowel op school met medeleerlingen als binnen het gezin met gezinsleden. Plezier hebben staat daarbij voorop en maakt dat leren zoveel sneller verloopt. Ook zorgt dit ervoor dat kinderen de begeleiding niet als een negatieve uitzonderingspositie ervaren. Door de ouders en leerkrachten hier zoveel mogelijk bij te betrekken is het de bedoeling dat zij de begeleiding en/of opvoeding weer zo snel mogelijk volledig onbegeleid op zich nemen.

Opleidingen/Trainingen:

 • HBO Sociaal Pedagogische Hulpverlening
 • Rots en Water instructeur
 • Positive Behaviour System
 • Systeem Gericht Werken
 • Positief Opvoeden
 • Signs Of Safety
 • Sociaal Competentie Model
Gerard Numan