Remedial Teaching Hoogeveen

Delia Schouten

Mijn naam is Delia Schouten. Door mijn jarenlange onderwijservaring ben ik meerdere malen in aanraking gekomen met kinderen met leer-, gedrags- en werkhoudingsproblemen. In deze tijd van Passend Onderwijs is het onderwijs voor onder andere deze kinderen niet makkelijk. Er wordt veel van onze kinderen verwacht. Daarentegen wordt de individuele aandacht, wat elk kind nodig heeft, steeds minder haalbaar. Dit heeft te maken met bijvoorbeeld groepsgroottes, maar ook met de vele problematiek waar kinderen en leerkrachten in het regulier onderwijs mee te maken krijgen. Door het begeleiden/coachen en ondersteunen van kinderen met leer-, gedrags-, werkhouding- en concentratieproblemen hoop ik dat de weg in het onderwijs/maatschappij voor deze kinderen beter begaanbaar wordt.

Door diverse opleidingen/cursussen op o.a. onderwijsgebied heb ik ruime kennis opgedaan in het begeleiden bij leer-, gedrags- en werkhoudingsproblemen. Daarnaast heb ik in verschillende groepen deze kennis in praktijk kunnen brengen en dit omgezet in onmisbare praktijkervaring.

Naast het begeleiden van kinderen geef ik vanaf 2011 met veel plezier les aan hoogbegaafde kinderen (in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar) op de Kwadraat-afdeling CBS de Krullevaar te Hoogeveen.

Van 1998 - 2011 ben ik werkzaam geweest in het regulier onderwijs. Ik heb aan alle groepen in het basisonderwijs lesgegeven, van kleuters tot aan groep 8.

Diploma's:

 • Pedagogische Academie voor Primair onderwijs
 • Master SEN (Special Educational Needs) taalleesspecialist/dyslexie
 • ONL dyslexiebehandelaar
 • Begaafdheidsspecialist
 • Senior Begaafdheidsspecialist
 • Certificaat Sovatrainer
Delia Schouten

Coby van Oosten

Mijn naam is Coby van Oosten. Ik werk ruim 30 jaar met veel plezier in het basisonderwijs als leerkracht, waarvan 10 jaar als Intern Begeleider. Daarnaast heb ik diverse opleidingen gedaan op o.a. het gebied van coaching en psychologie.

Vanuit mijn ruime ervaring met het werken met kinderen heb ik gemerkt dat het belangrijk is om je goed in te leven en goed te luisteren naar wat een kind nodig heeft. Daarna kun je zorg op maat bieden op bijv. leer- en/of gedragsproblemen. Hierdoor wordt het zelfvertrouwen vergroot en zit een kind beter in zijn vel, waardoor het weer beter gaat functioneren.

Ik vind het mooi om te ervaren en te zien dat een kind weer wordt versterkt in zijn/ haar eigen kracht. Dat ik daaraan een bijdrage mag leveren, met als doel …..dat het kind weer op eigen kracht verder kan!

Mijn motto is: alles wat je aandacht geeft GROEIT!

Opleidingen:

 • PABO
 • Interne begeleider
 • Begeleiding- en coaching vaardigheden
 • Training aanpak kindermishandeling
 • Psychologie: Gesprekstraining en levensloop, communicatie, observeren en inleiding in de psychologie
 • Coachen Open Universiteit
 • Momenteel bezig met ontwikkelingspsychologie bij de Open Universiteit
Coby van Oosten

Paul Walta

Mijn naam is Paul Walta. Ik ben 26 jaar en ben een aantal jaar werkzaam geweest als leerkracht in het regulier basisonderwijs. Daarnaast heb ik mijn opleiding tot orthopedagoog afgemaakt met als eindresultaat mijn masterdiploma die ik afgelopen september in ontvangst mocht nemen. Ik ben tevens werkzaam op een school waarbij we met de leerlingen samen het onderwijs maken. Onderwijs is naar mijn mening het sterkst wanneer leerlingen gemotiveerd zijn en daarom moet je leerlingen eigenaar maken over hun leerproces en mede met hen hun onderwijs samenstellen. Als leerkracht ben je ervoor om te waarborgen dat het kind gedurende zijn schoolloopbaan voldoet aan alle kerndoelen primair onderwijs. De route ernaartoe is voor elke leerling anders. Als motto in mijn professioneel handelen hanteer ik: Elk individu doet ertoe en heeft het recht zich te ontwikkelen'. Dat is waar ik voor sta en voor elk individu graag een bijdrage aan doe. Door mijn praktijkgerichte onderwijservaring en wetenschappelijke kennis als orthopedagoog ben ik iemand die elk individu graag op weg helpt en ondersteunt, niet alleen op leergebied maar voor elk persoon als geheel.

Paul Walta